Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Dostawa materiałów do naprawy oraz budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

14 listopada 2019
Czytaj więcej o: Dostawa materiałów do naprawy oraz budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

Nabór na stanowisko monter

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, poszukuje pracownika na stanowisko: monter

Miejsce pracy: województwo śląskie

Zakres czynności: praca na eksploatowanej sieci wodno-kanalizacyjnej

Wymagania:
Mile widziane uprawnienia do zgrzewania rur PE metodą elektrooporową

Oferujemy:
Zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Oferty prosimy przesyłać na adres:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kużaja 17
41-922 Radzionków
lub składać osobiście w sekretariacie, w siedzibie spółki.
Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy dostępny na naszej stronie www.pgk.radzionkow.pl


Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na powyższe ogłoszenie jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Radzionkowie, ul. Jana Kużaja 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594969, NIP: 645 254 49 77, kapitał zakładowy o wysokości: 19.950.000,00 zł, wpłacony w całości, zwana dalej Spółką, adres mailowy do kontaktu: rodo@pgk.radzionkow.pl.
2. Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 c RODO. tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz ewentualnie na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO w związku z procesem rekrutacji w Spółce.
3. Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji opisanych w przepisach powszechnie obowiązujących. Dostęp do danych będą mieli jedynie upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmiot, który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z ustawy Kodeks Pracy, w zakresie innych danych niż wskazane w art. 221§ 1 kp jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym profilowane.

4 października 2019
Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko monter